PRM aptaujas anketa

Kā tu nokļuvi lidostā?
Cik ilgi tu gaidīji asistenta ierašanos, lai saņemtu palīdzību?
Kurā vietā tu aktivizēji pieteikto servisu?

PRM serviss

PRM darbinieku kompetence
PRM darbinieku laipnība un izpalīdzība

PRM tehnika

Ambulfts
Ratiņkrēsls
Iekāpšanas krēsls
Mikroautobuss

Piekļuve

PRM stāvvietas

Reģistrēšanās

Reģistrācijas darbinieku laipnība un kompetence

Drošība

Drošības darbinieku laipnība un kompetence

Lidosta

Restorāni/ēdināšanas iestādes/ tirdzniecības vietas
Biznesa zāle
Tualešu pieejamība/ tīrība
Vispārēja apmierinātība ar PRM servisu