Ņemot vērā mūsu darbības specifiku un ietekmi uz apkārtējo vidi, vietējās kopienas atbalstīšanu un tās labklājību esam definējuši kā vienu no stratēģiskajiem virzieniem korporatīvi sociālās atbildības un sabiedrības investīciju jomās.

Mūsu sadarbība ar vietējo kopienu ir balstīta principā “Ziedo laiku, nevis naudu!” – atbalstu vietējai kopienai sniedzam, lidostas darbiniekiem brīvprātīgi ziedojot savu laiku, prasmes un talantus. Darbinieku veltīto laiku vietējās kopienas atbalstam apmaksājam atbilstoši konkrētā darbinieka darba samaksai, tādejādi motivējot darbiniekus iesaistīties kopīgajā darbā.

Mūsu sadarbība ar vietējo kopienu vēsturiski ir fokusējusies uz Mārupes novadu, kura teritorijā lidosta un tās infrastruktūra atrodas. Mēs aktīvi piedalāmies Mārupes Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē un esam biedrs biedrībā “Mārupes uzņēmēji”. Tāpat mums ir dažādi sadarbības projekti un konsultācijas ar Mārupes novadu infrastruktūras pilnveidošanā.

Mūsu sadarbība ar novadu ir nostiprināta Sadarbības memorandā un fokusēta uz atbalstu:

  • bērniem un jauniešiem;
  • personām ar invaliditāti;
  • novada senioriem.

Šīs mērķa grupas izvēlējāmies, konsultējoties ar novada pašvaldību un Sociālo dienestu, lai palīdzību sniegtu tiem, kam tā visvairāk vajadzīga.

Sadarbojoties ar Mārupes skolām un Mārupes Kultūras namu, mēs atbalstām Mārupes bērnus un jauniešus. Īpašu uzmanību pievēršam jauno uzņēmēju motivēšanai, ikgadēji sniedzot atbalstu Mārupes mācību iestāžu skolēnu mācību uzņēmumu projekta dalībniekiem. Novada bērni un jaunieši var doties bezmaksas ekskursijās uz lidostu un izglītojošās lekcijās uzzināt par darba un izaugsmes iespējām lidostā. Novada bibliotēkās regulāri rīkojam pasākumus un izstādes, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar Latvijas aviācijas nozari un lidostas darbu.

Mūsu talantīgie darbinieki iepriecina novada seniorus ar koncertiem un īpašiem pārsteigumiem, kā arī sarūpē Ziemassvētku paciņas vientuļajiem pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Arī vecākus cilvēkus aizrauj aviācija, tāpēc piedāvājam iespēju novada senioriem doties ekskursijās un iepazīt lidostu “no otras puses”.

Iepazīsties ar lidostas un Mārupes novada sadarbības memorandu!