Net Zero 2050

Net Zero 2050 ir Starptautiskās lidostu padomes (Airport Council International, ACI) ierosināta un vadīta starptautiska lidostu iniciatīva ar mērķi līdz 2050.gadam lidostās sasniegt klimata neitralitāti. Iniciatīvai pašlaik pievienojušās vairāk nekā 200 lidostas, tai skaitā Lidosta "Rīga".

Pievienojoties iniciatīvai, mēs esam apņēmušies līdz 2050. gadam panākt, ka uzņēmums savā pamatdarbībā nerada CO2 emisijas vai emisijas, kuras nav iespējams novērst vai kompensēt. Mēs esam gatavi sekmēt globālo klimata mērķu sasniegšanu un savlaicīgi domāt par uzņēmējdarbības transformāciju, tāpēc klimata mērķu sasniegšanai esam izstrādājuši Ilgtspējas stratēģiju līdz 2030.gadam.

2024.gadā lidosta “Rīga” plāno sertificēties ACA programmas 3. līmenim, kas paredz klimata pārmaiņu mazināšanā iesaistīt lidostā strādājošos uzņēmumus un organizācijas.

Lidostas "Rīga" NetZero2050 ceļa karte.