Net Zero 2050

Net Zero 2050 ir Starptautiskās lidostu padomes (Airport Council International, ACI) ierosināta un vadīta starptautiska lidostu iniciatīva ar mērķi līdz 2050.gadam lidostās sasniegt klimata neitralitāti. Iniciatīvai pašlaik pievienojušās vairāk nekā 200 lidostas.

Arī mēs esam pievienojušies šai iniciatīvai, tā apliecinot savu apņemšanos līdz 2050. gadam panākt pilnīgu CO2 emisiju samazinājumu lidostas tiešajā kontrolē esošajos emisiju avotos.

Pievienojoties iniciatīvai, mēs esam apņēmušies līdz 2050. gadam panākt, ka uzņēmums savā pamatdarbībā nerada CO2 emisijas vai emisijas, kuras nav iespējams novērst vai kompensēt ar līdzvērtīga apjoma siltumnīcas efekta gāzu atbilstošu noglabāšanu. Mēs esam gatavi sekmēt globālo klimata mērķu sasniegšanu un savlaicīgi domāt par uzņēmējdarbības transformāciju, tāpēc klimata mērķu sasniegšanai esam izstrādājuši Ilgtspējas stratēģiju līdz 2030.gadam.

Lidostā “Rīga” visvairāk emisiju rodas no uzņēmumā patērētās elektroenerģijas un degvielas patēriņa. Līdz ar to lidosta tuvākajā laikā īpašu uzmanību veltīs šo emisiju mazināšanai, piemēram, izveidojot savu pirmo saules paneļu parku un renovējot dienesta ēkas, tās padarot energoefektīvākas un videi draudzīgākas.

Tuvākajos gados lidosta “Rīga” plāno sertificēties ACA programmas 3. līmenim, kas paredz samazināt tās emisijas, kas nav tiešā lidostas kontrolē, bet kuras rada lidostā strādājošie uzņēmumi un organizācijas.

Net Zero 2050