Rīcības plāns trokšņa samazināšanai

Lidostas "Rīga" Trokšņu samazināšanas rīcības plāns nosaka pasākumu kopumu, kuru mērķis ir mazināt gaisa kuģu radītā vides trokšņa  ietekmi un trokšņa robežlielumu pārsniegumam pakļauto iedzīvotāju skaitu.

Pirmais lidostas "Rīga" Trokšņa samazināšanas rīcības plāns tika apstiprināts 2014.gadā un visi tajā plānotie pasākumi ir īstenoti. 

2018. gada 10. decembrī lidostas valde apstiprināja jaunu Rīcības plānu trokšņa samazināšanai un tā kopsavilkumu. Tas tika izstrādāts, lidostai sadarbojoties ar pašvaldībām, valsts institūcijām, aviokompānijām un VAS “Latvijas gaisa satiksme”. Iedzīvotāji varēja sniegt priekšlikumus Rīcības plānam no 2018.gada 19.septembra līdz 2018.gada 19.oktobrim. Iedzīvotāju priekšlikumi tika izvērtēti, un daļa no tiem ir iestrādāti Rīcības plānā. Rīcības plānu ir saskaņojusi lidostas Vides trokšņa pārvaldības darba grupa un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Rīcības plāns attiecas uz teritoriju, kuru skar gaisa kuģu troksnis Mārupes novada un Rīgas pilsētas teritorijās.

Rīcības plāns iekļauj pasākumus, kas paredz:

  • mazināt gaisa kuģu dzinēju pārbaužu ietekmi uz Skultes ciemu;
  • palielināt skrejceļa galu manevrēšanas ceļu izmantošanas īpatsvaru nakts laikā;
  • optimizēt gaisa kuģu pacelšanās vertikālo profilu;
  • palielināt nepārtrauktas augstuma samazināšanas operāciju īpatsvaru;
  • mazināt pārlidojumus pār Jaunmārupes un Vētras ciemiem nakts laikā;
  • ieviest dažādus pasākumus komunikācijas ar sabiedrību uzlabošanai;
  • veikt izpēti par finanšu instrumentu ieviešanu klusāku gaisa kuģu tipu veicināšanai.

Trokšņu samazināšanas rīcības plāna kopsavilkums:

Trokšņu samazināšanas rīcības plāns: