Mūsu ikgadējais ilgtspējas pārskats atspoguļo lidostas "Rīga" sniegumu nozīmīgākajos ilgtspējas aspektos. Pārskats sagatavots, ievērojot starptautisko “Global Reporting Initiative” (GRI) standartu, kas nodrošina harmonizētu, salīdzināmu un caurspīdīgu pieeju pārskatā iekļauto datu ieguvei, analīzei un atspoguļošanai.