Ilgtspējas stratēģija
Mūsu Ilgtspējas stratēģija aptver un vērtē visus ilgtspējas aspektus - vides, sociālo un ekonomisko.
Ilgtspējas pārskati
Ikgadējie ilgtspējas pārskati ietver detalizētu informāciju par mūsu sniegumu ilgtspējas jomā.
Ilgtspējīgas attīstības politika
Mūsu Ilgtspējīgas attīstības politikas mērķis ir sekmēt un nodrošināt, lai lidostas ilgtermiņa biznesa panākumi, stratēģiskie mērķi un uzdevumi tiktu sasniegti ar atbildīgu un sabalansētu rīcību visos ilgtspējas aspektos.
Sadarbība ar ietekmes pusēm