Elektroenerģijas piegāde

Rīgas lidostā ir noteikts pēdējā garantētā piegādātāja uzcenojums pēdējās garantētās piegādes (PGP) ietvaros. To nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 nosacījumi (132. punkts).

Informācija elektroenerģijas galalietotājiem
Kas ir pēdējā garantētā piegāde?
Kādas izmaksu pozīcijas ietver elektroenerģijas rēķins?

Informatīvais materiāls par galalietotāju tiesībām attiecībā uz domstarpību izšķiršanas līdzekļiem:

Informāciju par elektroenerģijas tirgotāja maiņas iespējām:

Energoefektivitātes ieteikumi:

Inese Krūmiņa
Komerciālā departamenta Pakalpojumu pārdošanas projektu vadītāja