Kā skrejceļa, manevrēšanas ceļu, peronu, termināla un citas infrastruktūras īpašnieks mēs esam atbildīgi par trokšņa pārvaldīšanu.

Ārpus lidostas teritorijas būtisku ietekmi rada tikai gaisa kuģu troksnis. Nosacījumi trokšņa pārvaldīšanai ir izvirzīti gan B kategorijas atļaujā, gan 2014. gada Ministru kabineta noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Ar tiem vari iepazīties ŠEIT.

Lai novērtētu gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās trokšņa līmeni lidostas apkaimē, ietekmēto iedzīvotāju skaitu un teritorijas un iedzīvotājus, kas ir pakļauti trokšņa robežlielumu pārsniegumiem, reizi piecos gados tiek sagatavota trokšņa stratēģiskā karte.

Balstoties uz trokšņa stratēģisko karti, mēs sagatavojam Rīcības plānu trokšņa samazināšanai, kas ir nozīmīgākais instruments gaisa kuģu trokšņa pārvaldīšanā. Rīcības plānu izstrādā lidostas Vides trokšņa pārvaldības darba grupa. To vada lidosta un tajā līdzdarbojas Mārupes novada,  Rīgas, Jūrmalas, Veselības inspekcijas, VVD Lielrīgas reģionālās pārvaldes, nacionālās aviokompānijas “airBaltic”, VAS “Latvijas gaisa satiksme” un Satiksmes ministrijas pārstāvji.

Lidostas Vides trokšņa laboratorija - akreditēta testēšanas institūcija - veic gaisa kuģu trokšņa monitoringu, kas atspoguļo gaisa kuģu trokšņa mainību laikā.

Ieviešot Rīcības plānā paredzētos pasākumus, lidosta regulāri apkopo un izvērtē šādu informāciju:

  • aviokompāniju Continious descent appraoch (CDA) sniegums;
  • pārlidotās teritorijas;
  • gaisa kuģu trokšņa indekss;
  • gaisa kuģu procedūru izmaiņu novērtējums.