Lidosta “Rīga” pievienojas globālās Lidostu oglekļa akreditācijas programmas otrajam līmenim

banner-image
04/01/2021

 

Pierādot oglekļa emisiju samazinājumu un apliecinot gatavību strādāt ilgtspējīgi, lidosta “Rīga” ir saņēmusi globālās Lidostu oglekļa akreditācijas programmas (Airport Carbon Accreditation, ACA) 2.līmeņa sertifikātu.

 


Sertificēšanās ACA programmas 2.līmenim “Samazināšana” (Reduction) nozīmē, ka lidosta “Rīga” ir pierādījusi oglekļa emisiju samazinājumu attiecībā pret iepriekšējo trīs gadu vidējo emisiju apjomu un apliecinājusi gatavību strādāt ilgtspējīgi un turpināt mērķtiecīgu darbu pie oglekļa emisiju samazināšanas.  

ACA programma ir vienīgā specifiski lidostām paredzētā oglekļa samazināšanas programma pasaulē, kuras izsniegtais sertifikāts apliecina lidostas stratēģisku virzību uz ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu. ACA programmai dažādos līmeņos ir pievienojušās lidostas, kas apkalpo 67,4% pasažieru Eiropā un 45,1% pasaulē.

“Ilgtspējai, kuras viens no būtiskajiem aspektiem ir vide, mūsdienās ir jābūt jebkura uzņēmuma biznesa pamatos. Lidosta “Rīga” pie šiem jautājumiem strādā plānoti un mērķtiecīgi, īstenojot savu saimniecisko darbību tā, lai radītu iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, bet gadījumā, ja šāda ietekme ir– maksimāli mazinātu radītās sekas. Piedaloties ACA programmā un izpildot tās vadlīnijas, lidostas “Rīga” mērķis ir sertificēties arvien augstākam akreditācijas līmenim, gala rezultātā sasniedzot nulle jeb net zero līmeņa emisijas,” norāda lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

NetZero2050 ir neatņemama Starptautiskās lidostu padomes (Airport Council International, ACI Europe) Lidostu ilgtspējas stratēģijas sastāvdaļa, kas cieši saistīta arī ar Eiropas Savienības (ES) uzņemto Zaļo kursu un apņemšanos līdz 2050.gadam panākt klimata neitralitāti. ACA programma tika izveidota jau 2008.gadā – desmit gadus pirms ES pasludināja savu Zaļo kursu. Tas notika ACI Europe 18.gadskārtējā kongresa laikā, kad Eiropas lidostas apņēmās samazināt CO2 izmešus, lai sasniegtu galveno mērķi – kļūtu par oglekļa neitrālām.

Pirmajā gadā programmā akreditējās tikai 17 lidostas, bet šobrīd tajā piedalās jau 330 lidostas no visas pasaules, Eiropā - 163 lidostas, bet Baltijas valstīs - piecas.

Sākotnēji programmai bija četri līmeņi - kartēšana (Mapping), samazināšana (Reduction), optimizēšana (Optimisation), neitralitāte (Neitrality), bet kopš šā gada novembra programma ir papildināta ar diviem jauniem līmeņiem - transformēšana (Transforming) un pāreja (Transition).

Lidosta “Rīga” programmā iestājās vienlaicīgi ar Viļņas lidostu un līdz 2019.gadam bija vienīgās oglekļa pārvaldības programmas sertificētās lidostas Baltijas valstīs. 2019.gadā programmai no Baltijas valstu lidostām ir pievienojušās arī Palangas, Kauņas un Tallinas lidostas.


 

Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls. 2019.gadā lidosta “Rīga” apkalpoja vairāk nekā 7,8 miljonus pasažieru. Kompānijas “Cirium” pētījumā lidosta “Rīga” atzīta par 2019.gada 4.punktuālāko lidostu pasaulē vidējo lidostu grupā.