Izvirza kandidatūras lidosta “Rīga”” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem

16/12/2016

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padome bija izsludinājusi atlases konkursu uz lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem un, pamatojoties uz Nominācijas komisijas vērtējumu, virza kandidatūras akcionāra piekrišanas saņemšanai.

Konkurss tika organizēts saskaņā ar nolikumu divās kārtās, pirmajā – dokumentu izvērtējums (darba pieredze, izglītība un sabiedrības attīstības redzējums). Otrajai kārtā uz katru amatu tika izvirzīti trīs pretendenti, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu. Otrā kārta notika strukturētas intervijas veidā, vērtējot kandidāta spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, stratēģiskās plānošanas spējas, vadības spējas, spējas noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komunikācijas prasmi, svešvalodu zināšanas.

Nominācijas komisijas lēmums par kandidātu atbilstību tika pieņemts saskaņā ar konkursa nolikumā apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem, ņemot vērā pirmajā un otrajā kārtā iegūto punktu kopsummu.

VAS “Starptautiskā lidostā “Rīga”” padome, pamatojoties uz Nominācijas komisijas, kuras sastāvā bija pārstāvji no VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes, Satiksmes ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas un VAS “Latvijas gaisa satiksme”, izvērtējumu, nolēma virzīt Armandu Jurjevu VAS „Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes priekšsēdētāja amatam un Ilonu Līci, Laumu Jenču un Irinu Feļdmani valdes locekļu amatiem akcionāra piekrišanas saņemšanai.

Saskaņā ar publicēto paziņojumu un konkursa nolikumu tika saņemti 63 pieteikumi uz VAS „Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem. Konkursa Nominācijas komisija ļoti rūpīgi izvērtēja katru pretendentu, ņemot vērā uzņēmuma specifiku un pretendentu atbilstību tai. Saskaņā ar konkursa Nominācijas komisijas lēmumu neviens no tiem kandidātiem, kas bija pieteicies uz valdes locekļa amatu pamatdarbības jautājumos, neatbilda izvirzītajām prasībām, tāpēc lidostas “Rīga” padome izsludināja atkārtotu konkursu uz VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdes locekļa pamatdarbības jautājumos amatu, uz kuru saņemti 15 pieteikumi, un konkursa norise attiecībā uz piekto valdes locekļa amatu turpinās.

Starptautiskā lidosta “Rīga” ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs, apkalpojot 45% Baltijas aviopasažieru. No lidostas “Rīga” ziemas sezonā iespējams doties uz 69, bet vasaras sezonā uz 79 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības.