Noteiks prasības bīstamo kravu gaisa pārvadājumiem

14/04/2009

Lai nodrošinātu bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu pārvadāšanas ar gaisa transportu prasību vienveidīgu izpildi visā Latvijā, ir izstrādāts jauns Ministru kabineta noteikumu projekts.

Satiksmes ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība", pirmdien, 3. decembrī tika izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē.

Projekts nosaka prasības bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu pārvadāšanai ar gaisa transportu. Noteikumos paredzēta kārtība, kādā tiek piešķirta atļauja bīstamo kravu pārvadājumiem, norādīts veids, kā tiek īstenota valsts uzraudzība pār to, kā gaisa kuģu ekspluatanti un to pilnvarotie pārstāvji savā darbībā ievēro uz tiem attiecināmās Eiropas Savienības regulu, Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 18. pielikuma un tehnisko instrukciju prasības, uzskaitīti piemērojamie nosacījumi un ierobežojumi bīstamo izstrādājumu un kravu pārvadājumiem, noteikti gaisa kuģa ekspluatantu pienākumi, darbinieku apmācības prasības, pasažieru informēšanas prasības, kā arī atrunāta bīstamo izstrādājumu nedeklarētas pārvadāšanas gadījumu izmeklēšana.

Noteikumu projekta tapšanā ievērotas vairāku Eiropas Savienības regulu, kā arī 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju prasības. 

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par aviāciju" prasībām.

Noteikumu projekta izpildi nodrošinās valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra". Lai projekts stātos spēkā, tas vēl ir jāapstiprina valdībā.