Attiecībā pret VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” Lietuvas tiesa pieņem aizmugurisku spriedumu

09/04/2009

Starptautiskā lidosta „Rīga“” aktīvi iestājas par savu un nacionālo interešu aizstāvību saistībā ar Lietuvas Republikā reģistrētās kapitālsabiedrības AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ prasību pret VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga““ un A/S „Air Baltic Corporation“.

Lietuvas tiesa, pieņemot aizmugurisku spriedumu (atbildētājiem netika pienācīgi paziņots par tiesas procesu), pārkāpusi Eiropas Padomes Regulu Nr.44/2001 „Par piekritību un spriedumu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās”,un, konkrēti, tās 26. un 34.pantu, kas uzliek par pienākumu tiesai pienācīgi paziņot atbildētājam par tiesas procesa sākšanu, lai viņam būtu iespējas nodrošināt savu interešu aizstāvību.

Kā liecina starptautiskā šķīrējtiesu prakse, Lietuvas tiesa, pieņemot šādu aizmugurisku spriedumu, ir pārkāpusi Latvijas Republikas Valdības un Lietuvas Republikas Valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību.

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga““ aizsargās savas intereses saistībā ar Lietuvas tiesas nepamatoto lēmumu (tai skaitā, Lietuvas tiesas lēmuma atzīšanas un izpildes apstrīdēšana).