Starptautiskā lidosta „Rīga” ir gandarīta par Valsts kontroles uzsākto darbu

14/04/2009

2008.gada maija beigās Valsts kontrole ir uzsākusi plānveida likumības revīziju VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””. Lidostas vadība ir gandarīta par Valsts kontroles izrādīto atsaucību starptautiskās lidostas „Rīga” interesei par kvalitatīva audita veikšanu un ieteikumiem darba pilnveidošanai.

Lidostas vadība ir pārliecināta, ka Valsts kontrole papildinās lidostas pēdējā pusotra gada laikā paveikto, lai rīcība ar valsts, tātad sabiedrības, mantu un līdzekļiem būtu tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva.

Saskaņā ar Valsts kontroles likuma 56.pantu Valsts kontrolei ir tiesības sniegt rekomendācijas revidējamai vienībai atklāto trūkumu novēršanai, kā arī noteikt termiņu, kādā revidējamā vienība rakstveidā ziņo par trūkumu novēršanu.

Lidostas vadība tic, ka uzsāktā revīzija būs kā efektīvs papildinājums tikko auditētajam 2007.gada pārskatam, kā arī ir pārliecināta par augstvērtīgu ieteikumu saņemšanu no Valsts kontroles, kas pilnveidotu lidostas „Rīga” darbu, nodrošinot ātrāku lēmumu pieņemšanu un izpildi.

Starptautiskās lidostas „Rīga” vadība sekmīgai revīzijas norisei ir deleģējusi darbiniekus, lai operatīvi nodrošinātu ar revīziju saistīto dokumentu, informācijas un paskaidrojumu sniegšanu.