Sākas jauns posms skrejceļa pagarināšanas un apgaismes sistēmas rekonstrukcijā

14/04/2009

Martā lidostā „Rīga” skrejceļa pagarināšanas un apgaismes sistēmas rekonstrukcijas projekta ietvaros ir uzsākusi skrejceļa pagarināšanas darbus. Lidosta pagarinās skrejceļu par 650 metriem. Pēc rekonstrukcijas skrejceļa garums sasniegs 3200 metrus. Pēc uzsāktās skrejceļa pagarināšanas lidosta "Rīga" spēs bez jebkādiem ierobežojumiem apkalpot starpkontinentālos lidojumus un uzņemt lielos gaisa kuģus, tai skaitā un ne tikai „Airbus A 340”, „Boeing „747, 757, 767, 777.

Līdz šim skrejceļa pagarināšanas būvdarbu ietvaros notika darbs pie skrejceļa pievedceļu un manevrēšanas ceļu izbūves. Septembrī Lidosta nodeva ekspluatācijā manevrēšanas ceļu „Delta”, savukārt drīzumā būs pabeigta jaunā manevrēšanas ceļa „Alfa” izbūve. Lidosta jau ir izveidojusi piebrauktuves ceļus kursa antenu uzstādīšanai un drīzumā pabeigs apbraucamo ceļu.

Rekonstrukcijas darbos iesaistītie uzņēmumi veica zemes virsmas planēšanu, izlīdzināšanu un sagatavošanu, lai veiktu skrejceļa tuvošanās uguņu uzstādīšanu. Bijušais lietus nokrišņu novadgrāvis ir ieguldīts slēgtā pazemes tunelī, savukārt lietus ūdens attīrīšanai un ugunsdzēsības vajadzībām izbūvēta virszemes tvertne.

Skrejceļa pagarināšanas darbus veic pieci uzņēmumi:

SIA „Firma L4” ir būvuzraugs skrejceļa pagarinājuma un manevrēšanas ceļu, apgaismojuma sistēmas rekonstrukcijas un ūdens atvades sistēmas būvniecībai. 

Pilnsabiedrība „SC&A” veic zemes darbus – skrejceļa pagarināšanu un manevrēšanas ceļu būvniecību, savukārt elektromontāžas darbus – apgaismes sistēmas rekonstrukciju veic AS „A.C.B.”.

Pilnsabiedrība „Leminkainen Lemcon” veic lietus novadīšanas un drenāžas sistēmas darbus, bet Vācijas uzņēmums „HoneyWell Airport Systems GmbH” piegādā apgaismes iekārtu materiālus apgaismojuma sistēmas rekonstrukcijai.

Šī projekta kopējās izmaksas ir 23.5 miljoni eiro, no kuriem 16.5 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

2007.gadā pamatā notika sagatavošanās darbi – tika veikta manevrēšanas ceļu, laukumu un citas nepieciešamās infrastruktūras izbūve. Šobrīd ir uzsākta tieši paša skrejceļa pagarinājuma būvniecība, tādēļ no 13.marta ir saīsināta tuvošanās gaismu sistēmas zona līdz 400 metriem no skrejceļa sliekšņa. Lidojuma drošību šo nolaišanās sistēmu trūkums neietekmēs.

Šobrīd skrejceļa rekonstrukcijas darbi norit saskaņā ar grafiku un pagarināto skrejceļu plānots nodot ekspluatācijā šī gada 30.oktobrī.