Lidosta „Rīga” izstrādājusi trokšņa stratēģisko karti

05/07/2012

Starptautiskā lidosta „Rīga” izstrādājusi 2011.gada trokšņa stratēģisko karti, kas apvieno informāciju par gaisa kuģu radītā trokšņa skartajām teritorijām, iedzīvotāju skaitu, dažādām sabiedriskām iestādēm un trokšņa robežlielumiem šādās teritorijās, un citu informāciju. Šī karte būs pamats rīcības plāna izstrādei trokšņa samazināšanai lidostas apkārtnē.

„Šāda veida trokšņa karte lidostā „Rīga” ir izstrādāta pirmoreiz,” uzsver starptautiskās lidostas „Rīga” valdes priekšsēdētājs Arnis Luhse, „Nākamais solis būs sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Latvijas Gaisa satiksmi, aviokompānijām un citām institūcijām izstrādāt rīcības plānu trokšņu samazināšanai, vienlaicīgi nodrošinot lidostas efektīvu darbību. Tad varēsim kontrolēt aviokompānijas attiecībā uz trokšņu līmeņa ievērošanu.”

Trokšņa karte izstrādāta nolūkā informēt sabiedrību par lidostas apkalpoto gaisa kuģu radīto troksni, iegūt datus lidostas trokšņu samazināšanas rīcības plāna izstrādei, kā arī informēt Eiropas Komisiju par vides troksni Latvijas teritorijā.

Jāpiebilst, ka trokšņa karte lidostai jāizstrādā reizi piecos gados, kā to nosaka ES direktīva un normatīvie akti Latvijā.

Trokšņa stratēģiskā karte ir pieejama publiski lidostas „Rīga” interneta vietnē www.riga-airport.com sadaļā Par lidostu – Trokšņa stratēģiskā karte: http://www.riga-airport.com/lv/main/par-lidostu/troksna-karte

Jāpiebilst, ka vides trokšņa emisijas ir netieša lidostas ietekme uz vidi. Lai gan lidostas darbība nerada būtiskas tiešas trokšņa emisijas, tās rada gaisa kuģi, kas ik dienu veic lidojumus no un starptautisko lidostu „Rīga”.