Lidostā sāks strādāt elektroniskie drošības vārti

18/10/2012

Lai nodrošinātu automātisku pasažieru iekāpšanas karšu pārbaudi, starptautiskajā lidostā „Rīga” pirms drošības kontrolēm šonedēļ uzstādīti elektroniskie drošības vārti (E-gates).

Tas nozīmē, ka pasažieru iekāpšanas kartes pirms drošības kontroles turpmāk tiks pārbaudītas automatizēti, uzlabojot pasažieru apkalpošanas servisu, samazinot rindā pavadīto laiku. Tāpat efektīvāk tiks izmantoti cilvēkresursi, jo viens darbinieks spēs uzraudzīt vairākas līnijas.

Šobrīd elektroniskie drošības vārti darbojas testa režīmā, tādēļ lidosta aicina pasažierus būt saprotošiem. Jāuzsver, ka procesu uzraudzīs un nepieciešamības gadījumā palīdzību pasažieriem sniegs Drošības departamenta darbinieki, laipni izskaidrojot nepieciešamās darbības, kas jāveic.

Jāpiebilst, ka uzstādītās sistēmas ļaus nolasīt gan drukātās iekāpšanas kartes, gan iekāpšanas karti no mobilā tālruņa, ja šādu pakalpojumu nodrošina aviokompānija.

Atgādinām, ka elektronisko drošības vārtu uzstādīšana ir viena no ERAF atbalstītā projekta „Jaunu pakalpojumu ieviešana VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””" aktivitātēm. Projekta ietvaros jau ir uzstādīta bagāžas saskaņošanas sistēma un ierīkots bezvadu datu pārraides tīkls.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 381 309,00, no tām attiecināmās izmaksas ir LVL 370 404,70. ERAF līdzfinansējuma apmērs ir 35% no projekta attiecināmām izmaksām jeb LVL 129 641,64. Pārējo finansējuma daļu projektā nodrošina Lidosta.

Projekts tika realizēts no 2011.gada 19.augusta līdz 2012.gada 19.oktobrim.

Projekts tiek īstenots 2.Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.2.pasākuma „Inovācijas” 2.1.2.2. aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros.