Type B ziņojumu apmaiņas pakalpojumu nodrošināšana (Identifikācijas Nr.AK-18/179)

22/01/2020
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053 T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,   izsludina atklātu konkursu “Type B ziņojumu apmaiņas pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. AK-18/179).   Veikti grozījumi konkursa nolikumā un mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.   Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 11. novembrim plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.   Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas jurists Aleksandrs Tereševs T: 67207665, e-pasta adrese: [email protected]  

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 16. decembrī konnkurss izbeigts.