Jaunas lidostas ugunsdzēsības automašīnas iegāde (identifikācijas Nr. RIX 2019/289-AK)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Jaunas lidostas ugunsdzēsības automašīnas iegāde” (identifikācijas Nr. RIX 2019/289-AK).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 17. janvārim plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa
T: 67060442, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 16. decembrī konkurss pārtraukts.