Apakšstacijas TP-18 0,4 kV automātikas sadalnes un automātslēdžu nomaiņa avārijas situāciju novēršanai (identifikācijas Nr. SP-19/423)

22/01/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Reck" par kopējo darījuma summu 59 867.20 EUR (bez PVN).