Nodokļu risku vadības politikas izstrāde (Identifikācijas Nr. CA-19/93)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

2019. gada 15. martā atkārtoti izsludina cenu aptauju „Nodokļu risku vadības politikas izstrāde” (Identifikācijas Nr. CA-19/93).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 22. martam plkst. 14.00 cenu aptaujas noteikumu 17.1. un 17.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Finanšu departamenta galvenā grāmatvede Inga Simsone
T: 67207462, e-pasta adrese [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “KPMG Baltics” par kopējo darījuma summu 23 600.00 EUR (bez PVN).