Autoruzraudzība objektā “5. perona izbūve” (identifikācijas Nr. SP-19/25)

21/01/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "PRO VIA" par kopējo līgumcenu 120 000.00 EUR (bez PVN).