Checkpoint ugunsmūra iekārtu noma (identifikācijas Nr. SP-19/185)

21/01/2020

 Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "IPRO" par kopējo darījuma summu 6876.10 EUR (bez PVN).