Vidējā termiņa mārketinga stratēģijas un integrētā mārketinga pasākumu īstenošanas pakalpojumu sniegšana (identifikācijas Nr. SP-19/206)

21/01/2020

 Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas AS "RCL" par kopējo darījuma summu līdz 99 000.00 EUR (bez PVN).