Helikopteru nosēšanās laukuma izbūve un 2.perona paplašināšana (identifikācijas Nr. AK-19/270)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Helikopteru nosēšanās laukuma izbūve un 2.perona paplašināšana” (identifikācijas Nr. AK-19/270).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 18. jūlijam plkst. 10.00 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6. stāvā, 609. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Diāna Dunda
T: 67 207 686, e-pasta adrese: [email protected]

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2019. gada 5. augustā apstiprināta darījuma slēgšana ar AS “A.C.B.” ar kopējo līgumcenu 5 529 899.90 EUR (bez PVN).