Telpaugu iegāde (Identifikācijas Nr. CA-19/75)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

2019. gada 12. augustā atkārtoti izsludina cenu aptauju „Telpaugu iegāde” (Identifikācijas Nr. CA-19/75).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 28. augustam plkst. 12.00 cenu aptaujas noteikumu 14.1. un 14.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Tehniskās uzturēšanas nodaļas saimniecības pārzine Lāsma Auguste-Stabulniece
T: 67060431, 52994161, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: cenu aptaujas izbeigta