Qradar SIEM sistēmas uzturēšana un atbalsts (Identifikācijas Nr. CA-19/71)

21/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Qradar SIEM sistēmas uzturēšana un atbalsts” (Identifikācijas Nr. CA-19/71).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 18. jūlijam plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 15.1. un 15.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: IT pakalpojumu nodaļas vadītājs Aldis Ešmits
T: 67207482, 27420442, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Data Security Solutions” par kopējo darījuma summu 31 747.68 EUR (bez PVN).