"Automatizētās pasažieru plūsmu mērījumu sistēmas paplašināšana" (identifikācijas Nr. SP-19/445)

19/03/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas XOVIS AG par kopējo darījuma summu 22 420.00 EUR (bez PVN).