„Būvuzraudzība objektos “Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa Y izbūve, skrejceļa un manevrēšanas ceļa A seguma atjaunošana” un “Peronu ass līniju uguņu ierīkošana”” (Identifikācijas Nr. AK-19/87)

30/04/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Būvuzraudzība objektos “Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa Y izbūve, skrejceļa un manevrēšanas ceļa A seguma atjaunošana” un “Peronu ass līniju uguņu ierīkošana”” (Identifikācijas Nr. AK-19/87).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 10.15 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 611. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Diāna Dunda

T: 67 207 686, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 30. aprīlī atklāta konkursa I daļa pārtraukta.