Lidostas speciālās tehnikas apdrošināšana (Identifikācijas Nr. CA-19/63)

22/01/2020

 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053

T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Lidostas speciālās tehnikas apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-19/63).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 17. decembrim plkst. 15.00 cenu aptaujas noteikumu 12. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova

 T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas AAS "BTA Baltic  Insurance Company" par kopējo darījuma summu 13 629.72 EUR (bez PVN).