Valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Identifikācijas Nr. CA-19/61)

22/01/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Valdes locekļu un vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-19/61).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 27. decembrim plkst. 15.00 cenu aptaujas noteikumu 13.1. un 13.2 punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Compensa Vienna Insurance Group Latvijas fliālei par kopējo darījuma summu 24 350.00 EUR (bez PVN).