Skrejceļa gaismu vadības un monitoringa sistēmas apkalpošana un uzlabošana (identifikācijas Nr. SP-19/177)

22/01/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas ADB Safegate BVBA, Suomen sivuliike par kopējo darījuma summu 125 000.00 EUR (bez PVN).