“Eksperta piesaiste VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" termināļa telpu attīstības plāna izstrādei un konsultācijām” (identifikācijas Nr. SP-19/451)

13/08/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Arhis Arhitekti" par kopējo darījuma summu līdz 60 000.00 EUR (bez PVN).