„Gaisa kuģu servisa aku rezerves daļu piegāde” (Identifikācijas Nr. CA-20/54)

19/08/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135,  www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Gaisa kuģu servisa aku rezerves daļu piegāde” (Identifikācijas Nr. CA-20/54).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 12. augustam plkst. 16.00 cenu aptaujas noteikumu 16.1. un 16.2. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: galvenais lidlauka elektroinženieris Ēriks Indriksons
T: 67207422, 29325380, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi

Tehniskā specifikācija / tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Lucidus” par kopējo darījuma summu līdz 40 000,00 EUR (bez PVN).