„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, balss izziņošanas sistēmu rekonstrukcija” (Identifikācijas Nr. AK-20/15)

10/09/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, balss izziņošanas sistēmu rekonstrukcija” (Identifikācijas Nr. AK-20/15).

Veikti grozījumi konkursa nolikumā un mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 20. augustam plkst. 09.30 starptautiskās lidostas “Rīga” administrācijas ēkas 6.stāvā, 611. kab. Iesniedzot piedāvājumu personiski, personas identifikācijai caurlaides saņemšanai derīga tikai personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa
T: 67060442, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Tāmes

Grozījumi Nr. 1

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:

1_atbilde

2_atbilde

3_atbilde

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020.gada 7. septembrī apstiprināta darījuma slēgšanu ar AS “G4S Latvia” ar darījuma summu 123 909.38 EUR (bez PVN).