Radiosakaru pakalpojumu nodrošināšana un rāciju noma (Identifikācijas Nr. RIX 2020/110-SP)

27/10/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, „Radiosakaru pakalpojumu nodrošināšana un rāciju noma” (Identifikācijas Nr. RIX 2020/110-SP).

Veikti grozījumi kandidātu atlases nolikumā un mainīts pieteikumu iesniegšanas termiņš.

Pieteikumi dalībai sarunu procedūras kandidātu atlasē jāiesniedz līdz 2020. gada 17. jūlijam plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Tatjana Jakimova
T: 67 207 100, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37484

Sarunu procedūras rezultāti: Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 23. oktobrī apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “RADIOKOMS” ar darījuma summu 530 000.00 EUR (bez PVN).