„Termināļa dūmu novadīšanas sistēmas uzturēšana" (Identifikācijas Nr. CA-20/78)

05/11/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Termināļa dūmu novadīšanas sistēmas uzturēšana" (Identifikācijas Nr. CA-20/78).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 20. oktobrim plkst. 15.00 cenu aptaujas noteikumu 19. punktā noteiktajā kārtībā.

Kontaktpersona: IT Drošības un komunikāciju sistēmu nodaļas vadītājs Aleksandrs Kuharjonoks
T: 29146524, e-pasta adrese: [email protected]

Cenu aptaujas noteikumi pdf

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “SSE” par kopējo darījuma summu līdz 18 800.00 EUR (bez PVN).