"E-vārtu sistēmas uzturēšana" (identifikācijas Nr. SP-19/100)

09/03/2020

Līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Vision-Box, soluções de Visão por Computador S.A. par kopējo darījuma summu līdz 29 679.36 EUR (bez PVN).

16.11.2020. sarunu procedūra pārtraukta.