“Darbinieku veselības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2020/29-AK)

01/12/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135,  www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Darbinieku veselības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2020/29-AK).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 4. novembrim plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45274

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2020. gada 27. novembrī apstiprināta darījuma slēgšana ar AAS “BTA Baltic Insurance Company” ar kopējo darījuma summu līdz 550 000.00 EUR (bez PVN).