Programmatūras nomas pakalpojums (Identifikācijas Nr. RIX 2021/28)

13/09/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Programmatūras nomas pakalpojums” (Identifikācijas Nr. RIX 2021/28).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 25. janvārim plkst. 09.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Annija Veismane
T: 67207672, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50402

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas SIA “DPA” par kopējo darījuma summu 12 352,5 EUR (bez PVN).