„Lidostas speciālās tehnikas apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-20/27)

15/01/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Lidostas speciālās tehnikas apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. CA-20/27).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 5. janvārim plkst. 09.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48936

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiālei par kopējo darījuma summu 11 211.38 EUR (bez PVN).