„Kancelejas preču, biroja papīra un biroja aprīkojuma iegāde” (Identifikācijas Nr. CA-20/40)

26/01/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina cenu aptauju „Kancelejas preču, biroja papīra un biroja aprīkojuma iegāde” (Identifikācijas Nr. CA-20/40).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 5. janvārim plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Annija Veismane
T: 67207672, e-pasta adrese: [email protected]

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48927

Cenu aptaujas rezultāti: līgumslēgšanas tiesības piešķirtas šādiem pretendentiem:

I iepirkuma daļā - SIA “Officeday Latvia” par kopējo darījuma summu 13 000.00 EUR (bez PVN);
II iepirkuma daļā – SIA “A-birojs” par kopējo darījuma summu 14 000.00 EUR (bez PVN).