„Būvprojekta „Starptautiskās lidostas “Rīga” termināļa paplašināšanas 6.kārta” ekspertīze” (identifikācijas Nr. RIX 2021/63)

12/05/2021

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu „Būvprojekta „Starptautiskās lidostas “Rīga” termināļa paplašināšanas 6.kārta” ekspertīze” (identifikācijas Nr. RIX 2021/63).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 7. aprīlim plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Diāna Dunda
T: 67207686, e-pasta adrese: [email protected] 

Iepirkuma dokumentācija pieejama:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53486

Atklāta konkursa rezultāti: pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu, 2021. gada 10. maijā apstiprināta darījuma slēgšana ar SIA “Firma L4” ar darījuma summu 282 000.00 EUR (bez PVN).