2020.gada būvniecības sezonā noslēguma posmu sasniedz vairāki Kohēzijas fonda projekti

Novembra beigās beidzoties 2020.gada būvniecības sezonai, noslēguma posmu ir sasnieguši vairāki Kohēzijas fonda finansētā projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” projekti.

2020.gada būvniecības sezonā, izmantojot Covid-19 pandēmijas dēļ samazinātās lidojumu intensitātes sniegtās iespējas veikt būvdarbus lidlaukā, lidostā “Rīga” notika vērienīgi būvdarbi Kohēzijas fonda finansēto projektu īstenošanai.

Kohēzijas fonda finansētā projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros lidlaukā tika izbūvēts otrais ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš un helikopteru nosēšanās laukums, kā arī veikta ass uguņu instalācija manevrēšanas ceļos. Šajos projektos galvenie būvniecības darbi ir noslēgušies, taču nākamajā būvniecības sezonā plānots pabeigt apgaismojuma instalācijas darbus.

Otrais ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš ļaus saīsināt gaisa kuģu pārvietošanos nobraukšanai no skrejceļa un manevrēšanas zonā. Savukārt manevrēšanas ceļu aprīkošana ar ass līnijas ugunīm ir priekšnosacījums, lai lidostā ieviestu inovatīvo “seko zaļajam” (follow the greens) gaisa kuģu vadības sistēmu. Tādejādi tiks būtiski samazināts uz sauszemes veiktajos manevros patērētās degvielas daudzums un laiks, ko gaisa kuģi pavada uz zemes, kas savukārt mazinās CO2 emisiju apjomus lidostā «Rīga».

Savukārt helikopteru nosēšanās laukums uzlabos civilās aviācijas drošību lidostā, nodrošinot neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru apkalpošanu un kustību atsevišķi.

Jau vēstīts, ka ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu paredzēts uzlabot civilās aviācijas drošību lidostā: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas. Tāpat ar KF atbalstu plānots īstenot pasākumus lidostas saimnieciskās darbības uzlabošanai: izbūvēt manevrēšanas ceļa ātro nobrauktuvi, pārbūvēt lidostas publiskās daļas pievedceļus un tehniskā dienesta ēku, kā arī modernizēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un apgaismojuma infrastruktūru.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī, bet 2017.gada 3.jūlijā tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas (EK) lēmums par projekta valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais KF projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un lidostas “Rīga” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro.


Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls. 2019.gadā lidosta “Rīga” apkalpoja vairāk nekā 7,8 miljonus pasažieru. Kompānijas “Cirium” pētījumā lidosta “Rīga” atzīta par 2019.gada 4.punktuālāko lidostu pasaulē vidējo lidostu grupā.

Logo ieguldījums tavā nākotnē