Palīdzība personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām EN

28/11/2022


Kā personai ar invaliditāti vai personai ar kustību traucējumiem (Person with Reduced Mobility – PRM) tev jābūt tādām pašām iespējām izbaudīt ceļojumus ar gaisa kuģi kā ikvienam citam. 


Kas ir PRM pasažieris?

PRM (Passenger with Reduced Mobility) ir saīsinājums no angļu valodas jeb latviski – pasažieris ar ierobežotām pārvietošanās spējām. PRM pasažieris ir jebkura persona, kuras pārvietošanās spējas ir ierobežotas fizisku vai mentālu problēmu, kā arī vecuma dēļ, un kuras stāvoklis prasa papildu palīdzību, pārvietojoties lidostā.

Kas ir PRM pakalpojums?

Pasažierim ar ierobežotām pārvietošanās spējām PRM pakalpojums paredz palīdzību no viņa ierašanās brīža lidostā līdz nokļūšanai gaisa kuģa sēdvietā. Atlidojot – līdz atlidošanas zālei un bagāžas saņemšanai, kā arī nokļūšanai līdz transportam lidostas teritorijā.

PRM pakalpojums paredz ratiņkrēsla nodrošināšanu lidostas teritorijā vai pasažiera ratiņkrēsla, specializēto palīglīdzekļu apkalpošanu, kā arī speciāli apmācītu vājredzīgu vai neredzīgu cilvēku pavadīšanu līdz gaisa kuģa sēdvietai.

Ceļojot ar savu ratiņkrēslu, pasažierim jāpiesaka pakalpojums aviokompānijai, ar kuru viņš lido, pērkot biļeti vai pēc tam, piemēram, mājaslapā aizpildot pieteikumu.

Elektrisko ratiņkrēslu daudzums katrā gaisa kuģī ir ierobežots, tāpēc to aviokompānijai jāpiesaka savlaicīgi, informējot par elektriskā ratiņkrēsla* tehnisko specifiku un baterijas tipu (sausā, slapjā, gēla tipa baterija) jaudu un to daudzumu.

* skatīt sadaļu "Elektrisko pārvietošanās palīglīdzekļu pārvadāšana"

PRM pakalpojumu veidi

Lidsabiedrības ir izstrādājušas kodu sistēmu, lai apzīmētu savu pasažieru veselības stāvokli un īpašās vajadzības. Šie kodi ir standartizēti, un tie ir nepieciešami, lai katrs operators (lidsabiedrība, lidosta) ceļojuma gaitā varētu nodrošināt pasažieriem vajadzīgos pakalpojumus. Tie ir šeit izskaidroti tikai informatīvā nolūkā. Vienīgi lidsabiedrība ir atbildīga par pareizā koda izvēli.

WCHR - Pasažieris, kas spēj kāpt augšup un lejup pa kāpnēm un staigāt pa gaisa kuģa salonu, bet tam nepieciešams ratiņkrēsls vai cits pārvietošanās līdzeklis uz gaisa kuģi un terminālu, pa terminālu un starp ielidošanas un izlidošanas sektoriem termināla publiskajā daļā.

WCHS - Pasažieris, kas nespēj kāpt augšup un lejup pa kāpnēm, bet var staigāt pa gaisa kuģa salonu, un tam nepieciešams ratiņkrēsls, lai nokļūtu gaisa kuģī un terminālā, pārvietotos pa terminālu un starp ielidošanas un izlidošanas sektoriem termināla publiskajā daļā.

WCHC - Šajā kategorijā ietilpst ļoti dažādi pasažieri: pilnīgi nekustīgi, tādi, kas var pārvietoties tikai ratiņkrēslā vai ar citiem palīglīdzekļiem, vai, ja nepieciešams, īpašā sēdeklī, kas pielāgots viņu vajadzībām, un kuriem nepieciešama palīdzība visu laiku no ierašanās brīža lidostā līdz vietas ieņemšanai gaisa kuģī,. Šis process notiek pretējā kārtībā galamērķa lidostā. Šajā kategorijā ietilpst arī pasažieri ar invaliditāti tikai apakšējās ekstremitātēs, kuriem nepieciešama palīdzība, iekāpjot un izkāpjot no gaisa kuģa un pārvietojoties pa salonu, bet citādi tie ir patstāvīgi un var pārvietoties savā ratiņkrēslā pa lidostu.

DEAF - Nedzirdīgs vai vājdzirdīgs, vai arī kurlmēms pasažieris.

BLIND - Neredzīgs vai vājredzīgs pasažieris.

DEAF/BLIND - Nedzirdīgs un neredzīgs pasažieris, kas var pārvietoties tikai ar pavadoņa palīdzību.

DPNA - Pasažieris ar intelektuāliem un attīstības traucējumiem, kam nepieciešamapalīdzība. Šajā grupā ietilpst pasažieri ar dažādiem traucējumiem: mācīšanās grūtībām, plānprātību, Alcheimera vai Dauna sindromu.

Nosakot pasažiera patstāvības līmeni biļetes rezervēšanas laikā, pasažieris var izvairīties no neatbilstošu pakalpojumu saņemšanas.

Tiesiskais regulējums

Eiropas Savienības dalībvalstīs PRM pasažieru tiesības aizsargā īpaša regula (EK) 1107/2006. Tā nosaka, kādu palīdzību nodrošina lidosta un lidsabiedrība, kā arī to, ka PRM pakalpojumu ir jānodrošina bez maksas. 

Lidostas “Rīga”” PRM apkalpošanas kvalitātes standarts